mcv_logga_hemsida

Funderingar i redaktionen (från MC Veteranen nr 5 2020)

Låt mig först - i all korthet - konstatera att den pågående pandemin inte än på ett tag ser ut att mattas av. Förhoppningsvis kommer vi fram på vårsidan att kunna se mer positivt på det hela och att vårt jubileumsår 2021, då vi fyller 50, kan fyllas med fler ljuspunkter än som varit möjligt detta år.
 
Vårt årsmöte 2021 har vi - som det var tänkt i år - planerat in på Flygvapenmuseum i Linköping/Malmslätt den 27 mars. Visst vore det skönt att kunna ha det på sedvanligt sätt, med många av er medlemmar närvarande. Jag hoppas att så blir fallet!
 
Något som man ofrånkomligen tänker på ibland är klubbens utveckling, så här när vi börjar närma oss jubileumsåret.
Från att ha varit i stark tillväxt redan från början i det tidiga 70-talet kom medlemsantalet en bit in på 2000-talet att plana ut, men fram till för något år sedan var det trots allt en medlemsökning.
Nu och i takt med att snittåldern hos våra medlemmar har ökat än mer och många har fallit ifrån har medlemsantalet börjat sjunka ................. men alls inte i den takt många befarade. F.n. ligger vi på klart över 5 200 medlemmar och det inger trots allt ett visst hopp.
 
Att följa med sin tid krävs nog även hos en klubb som säger sig värna om det historiska arvet, men visst blir det inte enklare att få människor intresserade av detta arv när kunskaperna om och intresset hos merparten av de nytillkommande kanske startar när de japanska motorcyklarna började introduceras på marknaden.

För oss som gärna vill värna om helheten kräver det en hel del. Märkesklubbarna har det därför lite lättare som har en trogen medlemskader där alla håller sig till sitt märke. De kommersiella tidningarna har ju andra hänsyn att ta och ekonomin får nog styra det mesta.
En av våra få ”klassikertidningar” har ju nyligen gått upp i en tidning med mer chopperstuk och om det var ett lyckat drag - annat än rent ekonomiskt - kommer väl att visa sig.

Som en av dem som värnar om även de lite äldre maskinerna är vi i Club MC-Veteranerna numera väldigt få som jobbar för detta. För att fortsätta att få en tidning som vill skildra den mc-historiska helheten, stöd oss genom att bli medlem om du nu inte redan är det!
 
Malke    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter