mcv_logga_hemsida
Foto: Petter Høgvard
Foto: Petter Høgvard

Hört & Hänt

2017 > 11

ÅRSMÖTE
Härmed kallas medlemmarna i Club MC-Veteranerna Sverige till årsmöte lördagen den 24 mars 2018 kl. 13.00 på Skepparslövs Golfkrog. Skepparslöv ligger strax väster om Kristianstad.
Vägbeskrivning:
1) Väg 21 från Hässleholm: ta avfarten vid Önnestad (Schenker-BTL), vägvisning mot golfbana.
2) Väg E22 från Malmö: ta avfarten mot Vä, skyltat mot Skepparslöv i Vä samhälle, vid Skepparslövs kyrka - skylt golfbana.
3) Väg E22 från Blekinge: fortsätt på väg 21, avfart vid Schenker-BTL, vägvisning golfbana. Slutmålet har postadressen Skepparslövs Golfklubb, Sätesvägen 14, 291 92 Kristianstad.

Koordinatanvisning RT90: X: 6210750, Y: 1390465
WGS84: Lat N 56° 0' 46", Lon E 14° 2' 56"
Decimal: 56.0128, 14.0490 
                                                   
Vi startar som vi brukar med årsmöteslunchen kl. 13.00, som klubben bjuder alla medlemmar på. Föranmälan krävs som vanligt för denna lunch och anmälan görs per telefon 044-121670 eller e-post info@mcveteranerna.se senast den 11 mars 2018!
Vi föreslår att ni anländer till möteslokalen runt kl. 12.30. Ni kommer då att prickas av i röstlängden och får sedan tillfälle till en stunds mingel innan vi gemensamt slår oss ner vid årsmöteslunchen. Lunchen avslutas kl. 13.45, varefter de formella årsmötesförhandlingarna tar vid.
Eventuella motioner till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast den 23 februari 2018. Ytterligare information kan erhållas från kansliet eller via klubbens hemsida www.mcveteranerna.se
Efter årsmötesförhandlingarna har vi fått en inbjudan till Grand Prix-museet på Råbelövs gods, där vi kan titta på Rickard Bruzelius samlingar från Skåneloppet och Sveriges Grand Prix som kördes på Råbelövsbanan åren 1952-1961.

DAGORDNING
Mötets öppnande
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän
5. Val av två rösträknare
6. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Genomgång av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av tre ledamöter i valberedningen
17. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för kommande verksamhetsår samt budget för innevarande verksamhetsår
18. Övriga frågor
 
Mötets avslutande

Läs hela inlägget »

Har du tänkt bli medlem i Club MC-Veteranerna Sverige?
Passa på innan årsskiftet! Just nu får du både nr 4 och 5 2017 av vår medlemstidning MC-Veteranen samt hela 2018 års medlemskap (5 tidningar) för 300 kr.
Ditt medlemspaket med tidningar, matrikel, försäkringsinformation, klistermärken med mera skickas ut direkt.
Enklast ansöker du om medlemskap via hemsidans formulär, se listen ovan under Club-information/Bli medlem.
Du kan även maila kansliet på info@mcveteranerna.se eller ringa 044-12 16 70 måndag - torsdag 9.00-11.30.
Välkommen med din ansökan!   

Läs hela inlägget »

Club MC-Veteranerna Sverige är en SMC-ansluten klubb. Cirka 400 lokala MC-klubbar är anslutna till SMC. Klubbarna bildade SMC 1963 för att utbyta information.
Som medlem i MCV får du reducerat pris om du vill vara medlem i SMC.
SMC arbetar med alla frågor som rör dig som är motorcyklist.

Medlemsförmånerna är många; tidningen MC-Folket åtta gånger per år, SMC-Boken med träffar och annat, SMC Appen med allt innehåll från boken + 2 400 mil fina hojvägar, 200 kurser på motorcykel per år, rådgivning,  SMC-resor i hela Europa för dig som vill åka i grupp och mycket annat.
Du tjänar snabbt in avgiften om du använder någon av rabatterna eller andra förmåner.

Enskilt medlemskap kostar 495 kronor. Är du samtidigt medlem i en SMC-ansluten lokal MC- eller riksklubb (vilket du som medlem i MCV är) betalar du endast 445 kronor i årsavgift.

Läs mer på: www.svmc.se
 

Läs hela inlägget »
loading...

De gamla SIS-hjälmkraven för moped, MC
samt fyrhjuling upphör att gälla, nu måste
alla hjälmar vara ECE-märkta.

Skyddshjälm ska vara E-märkt och typgodkänd
enligt UN ECE-reglemente nummer 22
ändringsserie 05 eller senare.

Detta gäller även traktor samt terrängskoter
utan karosseri.

En populär hjälm som därmed i fortsättningen
inte räknas som godkänd är Nolan N01.

Överträdelse beivras och bestraffas med 1500 kr i bot.

Mer info:

Transportsyrelsens pressrelease
Transportstyrelsens föreskrift (pdf)

Läs hela inlägget »

MCV:s Köp- & Säljsidor

Vill du sälja något hobbyrelaterat, letar du efter delar eller undrar vilket färgnummer Monark Blue Fighter har?

Skicka in din annons till oss så lägger vi upp den!

loading...
loading...

Kansliets telefontider 
tisdag-torsdag
09.00-11.30
044-12 16 70