mcv_logga_hemsida

PowerPoint-presentation om ELV (End of Life Vehicle)

Med anledning av ELV-förordningen (EU:s förordning om skrotning av fordon) finner du här nedan en PowerPoint-presentation om ELV.

Presentationen kommer från MHRF´s möten om ELV som de har inbjudit medlemsklubbarna till för att informera om situationen.

Denna version är en lite komprimerad och något förenklad version som med fördel kan användas vid träffar på lokalföreningarna alternativt för egenstudier.

Vårt brev angående ELV (End of Life Vehicle)

Med anledning av ELV-förordningen (EU:s förordning om skrotning av fordon) har Club MC-Veteranerna Sverige skickat nedanstående brev till  Regeringskansliet, Riksdagen och EU-parlamentet.

Läs mer på MHRF's hemsida Motorhistoriska Riksförbundet | Upprop mot ELV! (mhrf.se)