mcv_logga_hemsida
Foto: Petter Høgvard
Foto: Petter Høgvard

Hört & Hänt

2020 > 09

Undvik dyrköpta tjänster
Vänd dig alltid till berörd myndighet för att slippa bli lurad på bluffsajter! Anmäl t ex på- och avställning eller beställ fordons- och körkorts-handlingar direkt via Transportstyrelsens webbplats transportstyrelsen.se.
Göran Schüsseleder, kommunikatör MHRF

Problem med TS regler och tillämpningar?
Skapar dagens regler eller tillämpning kring registrerings- och kontrollbesiktning samt flygande inspektion problem för dig som äger ett fordon som är 30 år eller äldre? Dela med dig av dina erfarenheter till kansli@mhrf.se så att MHRF kan lyfta aktuella exempel i sina möten med TS.

Under året har återkommande digitala möten hållits med Transportstyrelsens enhet i Borlänge om registrerings- och kontrollbesiktning samt om flygande inspektion. Genom att alla branscher, totalt cirka 60 organisationer, numera medverkar kan många frågetecken baserat på organisationernas olika uppdrag redas ut på ett tidigt stadium.

Målet är att arbetet med regeländringar ska underlättas. Olika arbetsgrupper beskriver vad problemet är, föreslår lösningar samt vilka regler som bör ändras. Motorhistoriska Riksförbundet har på dessa möten lyft över ett dussin frågor med tyngdpunkt på ursprungskontrollen.

Underlaget behandlas sedan i Besiktningskommittén med företrädare för TS, Polismyndigheten, Transportföretagen, Swedac, besiktningsorganen, Bil Sweden, Konsumentverket, Sveriges Fordonsverkstäders Förening och MHRF. Besiktningskommittén granskar två–tre gånger årligen inlämnade förslag från arbetsgrupperna och prioriterar vilka förslag som ska skickas vidare till Transportstyrelsen för utredning.
 
MHRF har fått förtroendet att i Besiktningskommittén företräda övriga entusiastfordonsorganisationer, Sveriges Motorcyklister/Svemo, ACCS/American Car Club Sweden, SFRO/Sveriges Fordonsbyggare Organisation och TESTA/Teknisk Support Till Amatörbyggare, med vilka vi samverkar. Att MHRF får in fordonsägares erfarenheter i dessa frågor är därför av stor betydelse.
Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Fem utmaningar för det rullande kulturarvet
MHRFs myndighetsråd har tagit fram fem ställningstaganden i frågor som förbundet betraktar som särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet i Sverige.
Sedan starten 1969 har Motorhistoriska Riksförbundet verkat för att förbättra förutsättningarna för bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet. Till det rullande kulturarvet räknas fordon som är 30 år och äldre.

Under årens lopp har MHRFs arbete burit frukt, bland annat genom undantag från kontrollbesiktning och fordonsskatt för historiska fordon. För att nämna några exempel.
 
Stora utmaningar finns fortfarande för den fordonshistoriska rörelsen.
– Vårt myndighetsråd har tagit fram fem ställningstaganden i frågor som MHRF just nu betraktar som särskilt viktiga att driva när det gäller bevarandet och användandet av det rullande kulturarvet i Sverige, förklarar förbundsordförande Kurt Sjöberg som själv ingår i Myndighetsrådet.
           
1. Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon
Historiska fordon ska vid bränsle-omställningen fortsatt kunna brukas utan, eller med endast smärre, tekniska förändringar.

2. Bevarande och användande av det rullande kulturarvet
När myndigheter fattar beslut som rör historiska fordon ska bevarandet och användningen av dessa beaktas.

3. Ursprungskontroll. Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon
En ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon där registrerings-handling eller tullhandling saknas ska godkännas om fordonet, komplett, helt eller delvis demonterat, funnits i Sverige i minst 20 år.

4. Gränsöverskridande transporter. Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon
Export och import av historiska fordon, fordon av intresse för samlare och delar till dessa oavsett skick och funktion, ska ej omfattas av EUs avfalls- och transportregler.

5. Registrering och teknisk identifiering
Vid registreringsbesiktning ska ett historiskt fordon vars identitetsmärkning är skadat eller saknas godkännas om fordonet ändå säkert kan identifieras. Kraven på historiska fordons utrustning och beskaffenhet ska vid registreringsbesiktning vara de som gällde vid tillverkningstillfället och styras av rätt tillämpad ursprungskategori.
Mer om Myndighetsrådet finns att läsa här: mhrf.se/myndighetsradet.
Jan Tägt, generalsekreterare MHRF
 
Kört klart för i år? Lite om försäkring och förvaring
Åksäsongen börjar ta slut. Om inte annat aktiviteterna, även om de just i år varit ovanligt få på grund av pandemin. Här följer några tips och råd om du kört klart för i år.

Motorhistoriska Riksförbundets egen helförsäkring MHRF-försäkringen är en året runt-försäkring. Detta betyder att du inte behöver ställa av ditt historiska fordon under vintern eftersom din MHRF-försäkring inte ändras i omfattning vid en eventuell avställning. Detta innebär naturligtvis att du kan göra nöjeskörningar året runt!

Om du däremot har valt en avställningsbar försäkring är det viktigt att du ser till att ha åtminstone en garage-eller avställningsförsäkring som gäller för förutsättningarna du har på din förvaringsplats för det aktuella fordonet.
 
Vägskattens betydelse; fordon mer än 30 år gamla, i år 1990 års modell och bakåt, är skattefria. Har man då någon form av entusiastförsäkring lönar det sig sällan att ställa av.
När det gäller 1990-tals bilar kostar skatten minst dubbelt mot exempelvis MHRF-försäkringens premie varför det finns skäl att ställa av.
 
Oavsett försäkring kanske du känner att du kört klart för i år. Att förvara ditt historiska fordon utomhus under vintern är såklart inte att rekommendera. Om inte varmt så i alla fall torrt. Viktigt är att anpassa vätskorna efter temperaturen.

Tänk på att däcken kan bli lite platta om ett fordon står stilla under en längre period. Ett bra knep kan vara att trycka in lite extra luft, eller att använda depåstöd, centralstöd eller pallbockar. Glöm inte att titta på batteriets vätskenivå och batteriet i övrigt. Vissa kan dessutom behöva laddas oftare än andra.
 
Slutligen; passa på att skriva ned allt som krånglade under årets åksäsong så att du inte glömmer bort något när du ska gå igenom fordonet inför nästa års. Ett utmärkt stöd i sammanhanget är MHRFs Egenkontroll av historiska fordon som kan du ladda ned gratis här: mhrf.se/agarguide.
Francisco Vall, handläggare MHRF-försäkringen

Läs nyhetsbladet i sin helhet (pdf) här nedan.

Läs hela inlägget »

FIVA, den internationella rörelsen för historiska fordon, genomför under hösten en enkät riktad till alla ägare av historiska fordon världen över. Du som deltar gör inte bara en insats för rörelsen, utan har även möjlighet att vinna en fin klocka.

Att delta i denna världsomspännande undersökning anser Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) är viktigt för att skapa en bra bild av fordonsägarnas synpunkter och hur de använder sina historiska fordon.

Enkätundersökningen från FIVA, världsorganisation för den fordonshistoriska rörelsen, riktar sig till både ägare och entusiaster av historiska fordon (oldtimers 30 år eller äldre) och yngre fordon (youngtimers mellan 20 och 30 år).

Den genomförs över hela världen på 15 språk, huvudsakligen genom FIVAs nationella medlemsorganisationer, däribland MHRF för Sverige, men även genom enskilda entusiaster och genom övriga organisationer som företräder de historiska fordonsägarnas och entusiasternas intressen.

En liknande undersökning genomfördes 2014 och den nya undersökningen är därför av stort intresse för att kunna göra en uppföljning av utvecklingen.

Forskningens betydelse för den historiska fordonsrörelsen
FIVA (Fédération Internationale Véhicule Anciens) representerar miljontals fordonsentusiaster runt om i världen. Undersökningen innebär att FIVA kan skapa en mycket viktig informationsbas. De svar du lämnar kommer att användas för att kartlägga den fordonshistoriska rörelsen – både i Sverige och i världen.

Enkäten
När du genomför enkäten bör du basera dina svar på de aktiviteter som du genomfört under 2019. Observera att alla svar förblir konfidentiella.

Undersökningen består av två delar, där den första tar cirka två minuter att genomföra. Du kan sedan välja att avsluta eller gå vidare. Att besvara hela enkäten tar högst en kvart beroende på hur många fordon du har. Fyll gärna i hela undersökningen vid ett och samma tillfälle. Undersökningen administreras av FIVA och pågår till och med oktober.                                                      
Den första uppgiften när du deltar i undersökningen är att välja det språk som du föredrar (välj svenska flaggan för svenska!). Enkäten, som är öppen till den 31 oktober, hittar du genom att gå in på länken https://fiva.org/en/fiva-survey/

Efter analys vid FIVA kommer MHRF att redovisa det slutliga resultatet. Detta beräknas vara klart i februari 2022.

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

Läs hela inlägget »

MCV:s Köp- & Säljsidor

Vill du sälja något hobbyrelaterat, letar du efter delar eller undrar vilket färgnummer Monark Blue Fighter har?

Skicka in din annons till oss så lägger vi upp den!

loading...
loading...

Kansliets telefontider 
tisdag-torsdag
09.00-11.30
044-12 16 70