mcv_logga_hemsida

Besvara enkät riktad till alla ägare av historiska fordon världen över senast den 31 oktober!

FIVA, den internationella rörelsen för historiska fordon, genomför under hösten en enkät riktad till alla ägare av historiska fordon världen över. Du som deltar gör inte bara en insats för rörelsen, utan har även möjlighet att vinna en fin klocka.

Att delta i denna världsomspännande undersökning anser Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) är viktigt för att skapa en bra bild av fordonsägarnas synpunkter och hur de använder sina historiska fordon.

Enkätundersökningen från FIVA, världsorganisation för den fordonshistoriska rörelsen, riktar sig till både ägare och entusiaster av historiska fordon (oldtimers 30 år eller äldre) och yngre fordon (youngtimers mellan 20 och 30 år).

Den genomförs över hela världen på 15 språk, huvudsakligen genom FIVAs nationella medlemsorganisationer, däribland MHRF för Sverige, men även genom enskilda entusiaster och genom övriga organisationer som företräder de historiska fordonsägarnas och entusiasternas intressen.

En liknande undersökning genomfördes 2014 och den nya undersökningen är därför av stort intresse för att kunna göra en uppföljning av utvecklingen.

Forskningens betydelse för den historiska fordonsrörelsen
FIVA (Fédération Internationale Véhicule Anciens) representerar miljontals fordonsentusiaster runt om i världen. Undersökningen innebär att FIVA kan skapa en mycket viktig informationsbas. De svar du lämnar kommer att användas för att kartlägga den fordonshistoriska rörelsen – både i Sverige och i världen.

Enkäten
När du genomför enkäten bör du basera dina svar på de aktiviteter som du genomfört under 2019. Observera att alla svar förblir konfidentiella.

Undersökningen består av två delar, där den första tar cirka två minuter att genomföra. Du kan sedan välja att avsluta eller gå vidare. Att besvara hela enkäten tar högst en kvart beroende på hur många fordon du har. Fyll gärna i hela undersökningen vid ett och samma tillfälle. Undersökningen administreras av FIVA och pågår till och med oktober.                                                      
Den första uppgiften när du deltar i undersökningen är att välja det språk som du föredrar (välj svenska flaggan för svenska!). Enkäten, som är öppen till den 31 oktober, hittar du genom att gå in på länken https://fiva.org/en/fiva-survey/

Efter analys vid FIVA kommer MHRF att redovisa det slutliga resultatet. Detta beräknas vara klart i februari 2022.

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter