mcv_logga_hemsida

Mekarinitiativet MCV Väst och MCV Sverige

Bild 1 och 2: På ett mekarmöte i vinter hos MCV Väst visade vår medlem Staffan Strömberg hur man ekrar ett hjul. Hjulet tillhör Petter och ska sitta på hans AJS ”special project” som är under uppbyggnad och är ett bra exempel på ett nätverk och samarbete med rätt bruk av medlemmars kompetens.
Bild 1 och 2: På ett mekarmöte i vinter hos MCV Väst visade vår medlem Staffan Strömberg hur man ekrar ett hjul. Hjulet tillhör Petter och ska sitta på hans AJS ”special project” som är under uppbyggnad och är ett bra exempel på ett nätverk och samarbete med rätt bruk av medlemmars kompetens.

Sedan 2017 har MCV Väst arbetat med ett lokalt projekt med mål att hjälpa sina medlemmar med mekanisk specialkunskap samt också lära ut och bibringa kunskap om olika nödvändiga processer för att renovera respektive reparera våra motorcyklar.
Projektet har presenterats på rådsmötet initialt 2017 och följts upp 2018.

Inför rådsmötet 2018 beslöts att utvidga mekarinitiativet med MCV Kungsbacka, Halmstad och Nordväst. Dessutom en representant från Alingsås.

Målet är att dels inom klubbarna sprida kunskap om vilka företag/personer som kan hjälpa till/lära ut olika arbeten, dels att våra nya och i vissa fall medlemmar utan ett arbetsliv i mekaniken eller verkstadsindustrin ska kunna dela glädjen att hålla vårt rullande kulturarv vid liv.

Självklart menar vi inte att ta bort glädjen med att själv renovera/reparera sitt fordon, men få kan allt och dessutom verkar allt fler ha behov av att få hjälp med åtminstone något moment. Att göra kunskapen mer lättillgänglig om vem/vilka som kan och vill - med eller utan ekonomisk ersättning - är vårt mål.

Det här med renoveringar har ju i andra länder på många håll blivit en ren angelägenhet för en professionell ”industri” och kanske kommer vi också dithän, men som vi ser på hobbyn tar detta bort mycket av glädjen att med relativt små ekonomiska medel åstadkomma mycket.

MCV Väst har sedan 2017 arbetat lokalt med att erbjuda intresserade medlemmar möjlighet att delta i projektet. Detta har gått till så att man träffats hos enskilda medlemmar med specialkunskap och där fått demonstrerat och lärt ut olika tillvägagångssätt.

Vi som nu fortsätter inom våra olika lokalklubbar att driva projektet vidare avser att försöka göra en mer fullständig inventering av tillgängliga resurser. Det är klart att för att bibehålla kunskapen om framför allt interna resurser ser vi helst att varje klubb som ser ett behov av att på något sätt delta i detta initiativ måste ha en kontaktman/mekaransvarig som kan ge tips och råd.

Det blir sannolikt en del arbete med att både inventera vilka resurser som finns och att hålla denna förteckning aktuell så någon öppen tillgång till denna för vår hobby mycket viktiga kunskap är inte aktuell. Det är dessutom så att rätt många kunniga personer gör bara ”jobb” i princip åt sig själva. Så har det alltid varit, vilket man måste respektera.

Vi ska följa upp ovanstående och återkommer med hur det går för oss under hösten. Vi räknar med att det finns olika lösningar hur man praktiskt går till väga.
Det beror mycket på enskilda inom lokalklubben. Det är förstås så att den som är samordnare (mekaransvarig) inom en klubb framför allt ska utgöra en kunskapsbank var man ska kunna få hjälp med olika mekaniska problem.

Slutligen, ni som är intresserade och har synpunkter, förslag eller vill ha råd/upplysningar hur vi tänker gå vidare: Vi är tacksamma om ni tar kontakt med upphovsmannen ………….

Petter Högvard                    
mail: petter.hogvard@reflectil.com
tel. 070-606 77 45

Lokala samordnare/mekarkontakter i Pilotprojektet 2019:
Bo Svensson, MCV Väst: bostolt@hotmail.com 070-520 57 80 
Jan Erik Carlsson, MCHK Alingsås: janerik.horla@gmail.com 070-640 70 75
Torgny Karlsson, MCV Kungsbacka: torstorp414@gmail.com 070-326 99 70
Carl-Gunnar Andersson, MCV Nord Västra skåne: majken.andersson@telia.com 070-718 33 65

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter