mcv_logga_hemsida

Protokoll styrelsemöte 8 januari 2018.

Närvarande (uppkopplade): Ambjörn Eriksson (ordförande), Jonas Bruzelius (vice ordförande), Lars-Martin Andersson (kassör), Lars "Malke" Hjälmberg (sekreterare), Lars Wiik (ledamot) samt suppleanterna Robin Thulin-Modigh och Ola Johansson.
 
 
Ekonomisk uppföljning
Lars-Martin redovisade i korthet klubbens preliminära resultat för hela 2017 med ledning av bl.a. utsända resultat- och balansrapporter samt saldolista. Det preliminära resultatet visar ett smärre överskott, varvid det dock noterades att alla kostnader för det gångna året ännu inte har bokförts. Antalet betalande medlemmar vid utgången av 2017 var 5 603.
 
Kansliets öppettider 2018 mm.
Öppettiderna kommer fortsättningsvis att vara 18 timmar per vecka, med tjänstgöring tisdag - torsdag.
 
Clubshopen
- Jonas har presenterat ett förslag till två nya roll-ups, den ena avseende klubben som sådan, den andra för vår tidning. Styrelsen beslöt uppdra åt Jonas att beställa två roll-ups av båda modellerna så att dessa kan vara klara att ta med till MC-Mässan i Göteborg i slutet på denna månad.

- Ola presenterade de formella krav som ställs på s.k. miljömattor idag. Enligt Svemo/FIM ska de vara minst 1 x 1,6 meter och 5 mm tjocka samt absorbera minst 1 liter vätska. Ola har begärt offert på mattor i mörk kulör och med vår logga. Ärendet får tas upp ånyo när offert har kommit in.

- Jonas har varit i kontakt med flera företag som kan trycka nya 35 mm:s dekaler med vår logga.
 
Inför MC-Mässan i Göteborg den 25-28 januari
Malke har till styrelsen skickat ut en redogörelse för vad han, Lars-Martin och Börje har kommit fram till i förberedelserna inför mässan. En bemanningsplan har tagits fram, där vår monter avses vara bemannad med minst fem personer var och en av mässans fyra dagar.
 
Eventuellt deltagande i Elmia-mässan i påskhelgen
Jonas återkommer via epost om det har gått att förhandla fram lägre kostnader för klubbens deltagande i mässan, varefter styrelsen har att fatta ett slutligt beslut.
 
Eventuella epostadresser
Även i detta ärende återkommer Jonas via epost med ett förslag för styrelsen att ta ställning till.
 
Uppföljning av uppdrag mm. från rådsmötet i Hallsberg
Hittills har det inte inkommit några förslag från de som vid rådsmötet påtog sig att utreda olika frågor. Ett undantag gäller dock MCV Väst, där vi har fått del av ett gediget material som t.v. på lämpligt sätt för övriga lokalavdelningars kännedom bör föras in på vår hemsida. MCV Västs framgångsrika nytänkande har vidare lett till att våra tidningsredaktörer planerar att besöka lokalavdelningen i vårdagarna. Frågan om uppföljningen av uppdrag från rådsmötet kommer att tas upp på nytt i samband med nästkommande styrelsemöte, det s.k. budgetmötet i N:a Åsum i februari.
 
Övriga frågor
- Lars-Martin informerade om att utgivningsbeviset för vår tidning går ut under 2018 och därmed ska förnyas hos PRV. Han kontaktar verket för att detta ska kunna ske på rätt sätt.

-  Lars-Martin meddelade också att den s.k. PUL (personuppgiftslagen) kommer att fr.o.m. den 25 maj ersättas med en dataskyddsreform. Han återkommer med uppgift om vad detta kommer att innebära.

- Rubriken "Hemsida och facebook" ska t.v. finnas på alla kallelser till styrelsemöten.

- MHRF har inbjudit två representanter från klubben att delta i vårens s.k. klubbkonferenser i Hallsberg. Eftersom konferensernas tema är kommunikation ser man gärna att klubbens redaktör deltar samt också en representant för klubbens styrelse. Styrelsen beslöt att anmäla redaktörerna Börje Eriksson och ”Malke”, den senare tillika styrelseledamot, till den av de tre konferenserna som bäst passar in i redaktörernas tidsplanering. Sedan detta skrevs har man från MHRF:s sida konfirmerat att klubbens anmälan till konferensen den 3 – 4 mars är gjord.

- MHRF kommer under våren att arrangera besiktningsmannautbildningar.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter