mcv_logga_hemsida

Om GDPR
PUL personuppgiftslagen ersätts den 25 maj 2018 av GDPR (General Data Protection Regulation). Att vi följer denna innebär att vi informerar om vissa grundläggande fakta på hemsidan. Hur en ideell förening som inte är ett företag berörs är inte helt klart. Det förefaller som om tillämpningen till vissa delar är oklar.

GDPR är ett EU direktiv som innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten vilket innebär att man har rätt att bli borttagen ur register och att vi som organisation ska känna till vissa grundläggande begrepp. MCV måste alltså ha kontroll på hur de personuppgifter vi har används dvs. vår medlemsförteckning. Det innebär också att samtycke måste inhämtas innan man tar in en person i ett register.  En person har också rätt att få sina uppgifter raderade.

Vi kommer till alla delar självklart följa dessa direktiv. Vi har sannolikt mindre problem då vi inte är kommersiella och inte lämnar ut några uppgifter utanför vår krets (MCV).

Man skall också ha ett ombud som ansvarar för dataskyddsfrågor och tills vi har ett styrelsebeslut tjänstgör ordf. interimistiskt på detta uppdrag.

Ambjörn Eriksson
Ordf MCV

MCV:s Köp- & Säljsidor

Vill du sälja något hobbyrelaterat, letar du efter delar eller undrar vilket färgnummer Monark Blue Fighter har?

Skicka in din annons till oss så lägger vi upp den!

loading...

Hört & Hänt

loading...

Kansliets telefontider 
tisdag-torsdag
09.00-11.30
044-12 16 70