mcv_logga_hemsida

Styrelse & Funktionärer inom MC-Veteranerna

Ordförande
Sven Lundin
Servisvägen 3
612 37 FINSPÅNG
Tel. 070-260 99 50
e-post: 
ordforande@mcveteranerna.se

Vice ordförande              Johan Helmer
Linnévägen 36
616 34 ÅBY
Tel. 076-115 72 00
e-post: 
viceordforande@mcveteranerna.se​​​​​​​

Kassör
Lars-Martin Andersson
Televägen 3
931 50 SKELLEFTEÅ
Tel. 070-395 42 90
e-post: kassor@mcveteranerna.se

 

Sekreterare 
Katarina Bergling
Högåsvägen 1
187 42 TÄBY
Tel. 070-222 69 25
e-post: 
sekreterare@mcveteranerna.se
 

Ledamot
Torgny Karlsson
Torstorp 34
432 98 GRIMETON
Tel 070-326 99 70
e-post: torstorp414@gmail.com
 

Suppleant
Håkan Rosborg
Erik Dahlbergs gata 33
254 39 HELSINGBORG
Tel 070-830 25 19
e-post: hakan.hbg@gmail.com
 

Suppleant
Kent Engblom
Yllene 7
457 43 FJÄLLBACKA
Tel. 070-773 73 60
e-post: kentengblom@gmail.com
 

Revisorer
Torgny Arvidsson
Lund 110
668 91 ED
Tel. 0534-260 56, 073-381 58 13
e-post: lundhabol@hotmail.com

Pär Jacobsson
Sockerkokaregatan 8
222 36 LUND
Tel. 070-967 28 13
e-post: pj@libertybusiness.se

Revisorsuppleant
Lennart Johansson
Skogvaktaregatan 1, lgh 1001
602 08 NORRKÖPING
Tel. 073-082 93 01
e-post: jlennart80@gmail.com

Tidningen MC Veteranen
Redaktionen,
Väktarevägen 2 C
291 63 KRISTIANSTAD
Tel. 044-12 16 70
e-post: mcveteranen@mcveteranerna.se
 
Redaktörer
Lars "Malke" Hjälmberg 
Klöv 118
643 99 HÖGSJÖ
Tel. 0151-801 11, 076-047 16 45
Epost: malke_4@hotmail.com

Börje Eriksson
Midgårdsvägen 9
583 72 VIKINGSTAD
Tel. 013-811 90, 073-036 07 90
e-post: stilleben.forlag@gmail.com

Thomas Grandell
Gisslarbo 54
731 15 KOLSVA
Tel. 073-784 73 21
e-post: mcskrot@telia.com

Försäkringssamordnare
Olof Östberg
Lundagatan 6
655 95 VÄSE
Tel. 070-567 53 49
e-post: ostberg.olof@gmail.com

Tomas Björkman
Strandvägen 22
932 52 BUREÅ
Tel. 070-363 13 16
e-post: tomas.bjorkman@gmail.com

Valberedning 
Lars "Malke" Hjälmberg (sammankallande)
Klöv 118
643 99 HÖGSJÖ
Tel. 076-047 16 45
e-post: malke_4@hotmail.com
 
Lars Wiik
Barkskeppsvägen 17
296 37 ÅHUS
Tel. 073-688 24 73
e-post: wiik.lars@gmail.com

Lennart Hedberg
Gustavsgatan 7
431 66 MÖLNDAL
Tel. 070-621 91 06
e-post: flohed72@gmail.com
 
Kanslist
Git Palmquist
Väktarevägen 2 C,
291 63 KRISTIANSTAD
Tel. 044-12 16 70
E-post: info@mcveteranerna.se