mcv_logga_hemsida

GDPR = Dataskyddsförordningen och MCV

Från slutet av maj 2018 är PersonUppgift Lagen (PUL) ersatt av den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen syftar till att öka individens rätt till insyn och påverkan av register som innehåller personuppgifter.

Lagen ställer vissa krav på företag och organisationer. Det skall t.ex. finnas en personuppgiftsansvarig som skall utarbeta och dokumentera rutiner för hantering av registret. För MCV är det t.v. vår ordförande Lars Wiik som har den rollen. Individen / medlemmen skall lämna samtycke till att registreras i registret alt. skall ett avtal upprättas. Kan t.ex. vara i form av medlemsansökan. Medlemmen skall ha tillgång till vilken information som finns i registret samt ha möjlighet att ändra eller radera uppgifterna.

Det medlemsregister som MCV-Sverige har upprättat innehåller: namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer, ev. e-mail, och ev. fordonsinnehav. Uppgifter om fordonsinnehav är redan nu frivillig uppgift men är en viktig uppgift för att kunna utbyta information om visst fabrikat och modell mellan medlemmar. Registret innehåller inte några känsliga uppgifter som t.ex. personnummer, bankkonton, politisk tillhörighet, etnicitet etc.

Som medlem har du rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade eller t.o.m. raderade. Önskar du dina uppgifter raderade innebär det att du inte längre kan vara medlem i vår förening eftersom vi då inte har uppgift om var medlemstidning eller inbetalningskort för medlemskap skall skickas. Önskar du få information, eller ändra registeruppgifter så kontaktar du vårt kansli.

Det är Datainspektionen som är uttolkare och granskare av förordningen. De har nu startat sitt arbete men vi bedömer att vår förening står långt ner på granskningslistan, men vill ändå informera våra medlemmar om den nya dataskyddsförordningens innehåll.

Börje Eriksson